Stichting Gratis Rechtshulp

Wie zijn wij en wie helpen wij?

GEEN SPREEKUUR VAN 18 JULI T/M 12 AUGUSTUS

Stichting Gratis Rechtshulp is opgericht omdat iedereen recht heeft op deskundige hulp bij juridische vraagstukken die verschillende rechtsgebieden kunnen bestrijken. In beginsel is onze rechtshulp dan ook bedoeld voor hulpbehoevenden die voor hun juridisch probleem geen advocaat kunnen betalen. Onze vrijwilligers zullen u kosteloos bijstaan.

Wij proberen u van een zo goed mogelijk juridisch advies te dienen. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste instanties.

Indien uw rechtsprobleem té gecompliceerd is of uw belangen uitsluitend door een advocaat behoren te worden behartigd, zullen wij u hiervoor doorverwijzen naar één van de (PRO DEO) advocaten die wij geschikt achten voor uw zaak. U bent bij ons dan ook te allen tijde op het juiste adres.

Op dit moment hebben wij uitsluitend in Waalwijk ons inloopspreekuur tijdens welke niet alleen inwoners van Waalwijk van harte welkom zijn maar ook inwoners van daarbuiten.

De stichting bestaat uit vrijwilligers die kosteloos werkzaamheden voor de stichting verrichten. Ons team bestaat uit zeer gemotiveerde studenten rechtsgeleerdheid die hulpbehoevenden tijdens het inloopspreekuur rechtsbijstand verlenen en uit rechtshulpverleners zoals juristen en advocaten die op vrijwillige basis de studenten begeleiden. Tijdens het spreekuur is altijd één van de rechtshulpverleners aanwezig. U vindt ons elke donderdagavond tussen 18u en 20u in de kantoorruimte van Casade in de grote hal rechts van de hoofdingang. Als u wacht aan de grote tafel dan wordt u op volgorde van binnenkomst geholpen. 

DISCLAIMER:

Let op: Bij de Stichting Gratis Rechtshulp werken uitsluitend vrijwilligers, voornamelijk studenten die Rechten studeren. Zij bieden gratis rechtshulp aan en doen dit in hun vrije tijd naast hun studie en bijbaan en worden hiervoor niet betaald of anderszins gecompenseerd. Dit brengt een aantal beperkingen met zich mee. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan het advies dat de vrijwilligers namens de Stichting Gratis Rechtshulp aan u geven.

De meest voorkomende juridische problemen en zaken waarbij wij u juridische hulp kunnen bieden zijn onder meer:

Arbeidsgeschillen

o.a. ontslag (op staande voet), beëindiging arbeidsovereenkomst, vorderen van achterstallig loon, (tijdelijk) arbeidsongeschikt (ziekte), verzoek tot (transitie)vergoedingen.

Huurgeschillen

o.a. ontbinding huurovereenkomst (bv. de verhuurder beveelt u uw woning te verlaten), niet nakoming huurovereenkomst (bv. schade door huurder, achterstallig onderhoud), te hoge huurprijs

Consumentenkoop

Overeenkomsten (niet goed geld terug, garantie, ondeugdelijk product). Ook aankopen via internet.

Strafzaken

o.a. diefstal, onder invloed een auto besturen (overtreding WegenVerkeersWet) drugs (hennepkwekerij, amfetamine, cocaïne), valsheid in geschrift, smaad en laster, mishandeling, openlijke geweldpleging, moord/doodslag, stalking. Ook verzoek schadevergoeding wegens onterecht ondergaan van voorarrest. Ook kunnen wij u bijstaan indien u een strafbeschikking (geldboete) heeft ontvangen. Wij kunnen dan namens u in verzet gaan. Indien u geen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) krijgt dan kunnen wij namens u bezwaar maken.

Bestuurszaken

o.a. bezwaarprocedures tegen UWV, DUO, gemeente, Belastingdienst en andere overheidsinstanties

Overige geschillen op andere rechtsgebieden

Wij geven u ook juridisch advies op andere rechtsgebieden zodat uw probleem kan worden opgelost of dat u wordt doorverwezen naar de juiste instantie of (PRO DEO) advocaat indien dat nodig is.

Wij helpen u graag. U kunt ons op verschillende manieren bereiken.

Onze Gratis Hulp

1

Intake Gesprek

Voordat u ons bezoekt behoeft u geen afspraak te maken. Neemt u alle documenten, die betrekking hebben of kunnen hebben op uw juridisch probleem, naar het spreekuur zodat wij hiervan kennis kunnen nemen.U vindt ons elke donderdagavond tussen 18u en 20u in de kantoorruimte binnen rechts van de hoofdingang. 

2

Oplossing

Wij nemen alle documenten door die wij van belang achten en proberen er alles aan te doen u zo goed mogelijk te helpen bij uw juridische probleem en hiervoor een oplossing te vinden.

3

Vervolgstappen

Moet u verdere juridische stappen ondernemen waarbij wij u niet verder kunnen helpen zoals het starten van een gerechtelijke procedure? Dan verwijst Stichting Gratis Rechtshulp u door naar de juiste instantie (advocaat).

Heeft u Vragen?
10Jaren Ervaring
6Rechtsgebieden
786Tevreden Clienten
450Gesloten Zaken