Blog

6 april 2018

Wat verandert er als je trouwt vanaf 1 januari 2018?

Gemeenschap van goederen

Nederland is een van de weinige landen waar mensen automatisch trouwen in gemeenschap van goederen. Dit gebeurt nog tot en met 31 december 2017. Alle bezittingen en schulden van voor en tijdens het huwelijk zijn dan van het echtpaar samen. Zo wordt een eigen huis door het huwelijk gezamenlijk bezit. Een uitzondering kan bijvoorbeeld zijn een erfenis waarvan de overledene heeft bepaald dat deze niet voor het echtpaar samen is.

Beperkte gemeenschap van goederen

Wie trouwt vanaf 1 januari 2018, doet dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Het echtpaar deelt dan niet alle bezittingen en schulden. Wat voor het huwelijk van iemand persoonlijk was, zoals een huis, erfenis of een hypotheek, wordt niet gedeeld. Alles wat voor het huwelijk gezamenlijk was, ook al bezat iemand een veel kleiner deel, valt wel in de gemeenschap van goederen. Ook tijdens het huwelijk zijn alle nieuwe bezittingen en schulden automatisch van het echtpaar samen.

Scheiden

Bij een scheiding worden in principe alle gezamenlijke bezittingen en schulden verdeeld. Persoonlijke bezittingen en schulden blijven van de ex-partner. Dit kan een voordeel zijn voor wie getrouwd is vanaf 1 januari 2018 en veel persoonlijk bezit heeft, of een ex-partner met veel persoonlijke schulden. De ex-partner moeten dan wel kunnen bewijzen dat iets persoonlijk is. Anders krijgt de andere ex-partner toch de helft. Het is dus belangrijk om een goede administratie bij te houden.

Getrouwd voor 1 januari 2018

Voor mensen die voor 1 januari 2018 getrouwd zijn of geregistreerd partner werden, verandert er niets. Zij kunnen de regels wel zelf veranderen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. De nieuwe afspraken gelden dan alleen voor nieuwe bezittingen en schulden.

Echtscheidingen, Geen categorie , , , , , , , ,
About Rechtshulp Nu